Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OŚWIATA ROLNICZA W POLSCE

Pierwszą Średnią Szkołę Rolniczą w Bojanowie założyły władze miasta w porozumieniu z niemieckim towarzystwem rolniczym już w roku 1907; wtedy wybudowano również jej główny gmach. Niestety dostęp Polaków do nauki w tej placówce był ograniczony. Niemcom wpajano wówczas metody mające na celu germanizację wsi.

Po odrodzeniu się Rzeczypospolitej rozpoczęły się pertraktacje władz miasta z Kuratorium Szkolnym w Poznaniu w sprawie ponownego uruchomienia szkoły. Zabiegi zakończyły się sukcesem i 22 czerwca 1922 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało rozporządzenie o uruchomieniu w Bojanowie Średniej Szkoły Rolniczej. Program nauczania opracował wizytator, minister, inż. Adam Kaczyński wraz z pierwszym dyrektorem szkoły, Leonardem Nalaskowskim. Szkołę uruchomiono 1 września 1922 r. jednak pierwsze zajęcia odbyły się 9 września. Bojanowska szkoła rolnicza była pierwszą w Wielkopolsce i drugą w Polsce tego rodzaju placówką. Oficjalne otwarcie odbyło się 11 października i zorganizowane było przez Stowarzyszenie "Bratnia Pomoc" przekształcone później w "Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków" - istniejące do dziś. 22 maja 1923 roku zatwierdzono statut szkoły. Otrzymała ona nazwę "Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza w Bojanowie". Władzę zwierzchnią sprawowało nad nią Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu.

 

ZARYS WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SZKOLNYCH

Budynek Zespołu Szkół Rolniczych oddano do użytku w 1907 roku. Dziś stanowi jedną z piekniejszych budowli Bojanowa. Warto zwrócić również uwagę na witraże zdobiące 3 duże okna auli. Oprócz architektury szkoła posiada bogatą historię. Do dziś wywiera bardzo duży wpływ na życie społeczno-kulturalne Bojanowa.

 • Rok 1907
  Władze miejskie w Bojanowie wespół z niemieckim towarzyszem rolniczym w Lesznie założyły Średnią Szkołę Rolniczą, której celem było przede wszystkim kształcenie Niemców w metodach germanizacji wsi polskiej. Wstęp na uczelnię dla Polaków był ograniczony. Była to druga szkoła rolnicza w poznańskim.

 • Rok 1919
  Pertraktacje między Kuratorium Szkolnym w Poznaniu a zarządem miasta Bojanowa. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nie przewidywało istnienia szkół rolniczych. Społeczeństwo Wielkopolski domagało się szkoły przygotowującej techników rolnictwa.

 • Rok 1922
  22 czerwca Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało rozporządzenie o uruchomieniu Średniej Szkoły Rolniczej w Bojanowie. Opracowano prowizoryczny plan nauczania, którego autorami byli: inż. Adam Kaczyński oraz pierwszy dyrektor szkoły - Leonard Władysław Nalaskowski. 01 września uruchomiono szkołę jako pierwszą w Wielkopolsce, a drugą w kraju. 09 września rozpoczęły się zajęcia, a 11 października - uroczyste, oficjalne otwarcie szkoły, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Bratnia Pomoc" przekształcone w późniejszym okresie w "Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków".

 • Rok 1923
  22 maja zatwierdzenie statu szkoły przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Szkoła otrzymuje nazwę "Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza w Bojanowie". Nadzorowana była przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu. Dyrektorzy tej szkoły: 1922 - 1927 r. Leonard Władysław Nalaskowski - były naczelnik wydziału oświaty rolniczej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 1927 - 1934 r. Roman Załęski, 1934 - 1935 r. i 1937 - 1938 r. zastępczo Zbigniew Morkowski. 1935 - 1937 r. mgr inż. Tadeusz Rodkiewicz. Od 1938 r. do wybuchu wojny doc. dr Jan Sondel.

 • Rok 1932
  Powstanie Związku Absolwentów i pierwszy zjazd z niewielką liczbą absolwentów (kryzys gospodarczy).

 • Rok 1936
  Z inicjatywy uczniów powstaje projekt wydawania pisma przeznaczonego dla średnich szkół rolniczych, leśnych, ogrodniczych i żeńskich szkół gospodarczych.
 • Rok 1937
  Wydanie w lutym 12 stronicowego miesięcznika "Siejba" zredagowanego przez ucznia, Kazimierza Kaczorowskiego przy współpracy polonisty mgr Pawła Nowickiego. Wydano 6 numerów tej gazetki z aktywnym udziałem uczniów ze szkól w Białokrynicy, Żyrowic i Czernichowa.
  12 listopada zorganizowano zjazd absolwentów z okazji 15-lecia szkoły - zgromadził ponad 30% absolwentów.

 • Rok 1938
  W czerwcu wydano siódmy i ostatni numer "Siejby" - niemożliwości finansowe w kontynuowaniu przedsięwzięcia.

 • Rok 1939
  We wrześniu zginął od bomb lotniczych dyrektor Władysław Nalaskowski i mgr Paweł Nowicki. W okresie okupacji zamordowani zostali: mgr Tytus Jemielewski, mgr Tadeusz Sychora. Profesor Zbigniew Morkowski przebywał 5 lat w obozie (stracił w obozie koncentracyjnym żonę i syna).

 • Rok 1945
  Powrót po zakończeniu działań wojennych dyrektora dr Jana Sondla, nauczycieli: mgr inż. Łucjana Kryszkiewicza, mgr inż. Floriana Bogusławskiego, dr Wacława Fidlera, a także woźnego Jakuba Kamzola, który przez okres wojenny w miarę możliwości pilnował dobytku szkolnego. Zorganizowanie przez dyrektora szkoły Jana Sondla - Zespołu Szkół Rolniczych pod nazwš Państwowe Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Bojanowie skupiające Państwową Średnią Szkołę Rolniczą, Gimnazjum Rolnicze oraz Liceum Rolnicze. We wrześniu Gospodarstwo Państwowe Gołaszyn przekazano dekretem Ministerstwa Rolnictwa szkole jako warsztat dydaktyczny.

 • Rok 1946
  Zlikwidowanie Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej, a w jej miejsce zorganizowanie na okres 4 lat skróconego programu szkolenia dla powracających do Polski repatriantów.

 • Rok 1947
  Obchody 25-lecia szkoły - tylko 23% z 338 absolwentów zgłosiło swój udział (78 osób).

 • Rok 1948
  Zarządzenie Ministra Oświaty o uznaniu świadectw ukończenia szkoły przed wojną za świadectwa maturalne z prawem wstępowania na wyższe uczelnie.

 • Rok 1950
  Przejęcie Szkoły Rolniczej w Bojanowie przez Ministerstwo Rolnictwa.

 • Rok 1951
  Uruchomienie przy Liceum Rolniczym korespondencyjnego szkolenia rolniczego w Golinie Wielkiej. Utworzenie Gimnazjum Ogólnokształcącego, po którym absolwenci kontynuowali naukę w Liceum Rolniczym. Utworzenie 4 letniego Technikum Rolniczego w miejsce Liceum Rolniczego.

 • Rok 1954
  Przemianowanie Technikum Rolniczego na 5 - letnie Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

 • Lata 1957 - 1972
  Wybudowanie nowego internatu wraz z zapleczem, salą sportową i centralną kotłownią. Wybudowanie domów nauczycielskich 6-cio i 8-mio rodzinnych.

 • Lata 1959 - 1964
  Przy Państwowym Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa zorganizowano 2-zimową, 3-semestralną szkołę rolniczą. Szkołę tę ukończyło 80 absolwentów rekrutujących się z powiatów: rawickiego, gostyńskiego i górowskiego. Szkołą tą, cieszącą się dużym autorytetem, a zlikwidowaną na wskutek reorganizacji niższego szkolnictwa rolniczego, kierował powszechnie ceniony i szanowany w środowisku inż. Kazimierz Handzlik.

 • Rok 1962
  Wmurowanie w holu budynku szkoły tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów z okazji 40-lecia szkoły ku czci pamięci zmarłych, poległych i pomordowanych w czasie okupacji wychowawców i uczniów Szkół Rolniczych w Bojanowie. Jubileusz 40-lecia Szkoły Rolniczej w Bojanowie i zjazd absolwentów.

 • Rok 1968
  19 października otwarcie stadionu sportowego połączonego z indywidualnymi mistrzostwami szkół rolniczych województwa poznańskiego w kategorii młodzików. Niezliczoną ilość godzin pracy społecznej włożyła w budowę stadionu sportowego młodzież szkół pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Brunona Wawrzyniaka. Propozycja nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich.

 • Rok 1969
  Powstanie zasadniczej Szkoły Rolniczej celem przygotowania kwalifikowanych kadr dla gospodarstw, a przede wszystkim dla objęcia gospodarstw rodzicielskich. Po ukończeniu tej szkoły absolwenci mogli podjąć dalszą naukę w skróconym programowo technikum stacjonarnym lub korespondencyjnym. 12 stycznia na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Młodzieżowej Ministerstwo Rolnictwa nadało technikum nazwę: Państwowe Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. Staraniem Komitetu Rodzicielskiego działającego pod przewodnictwem Władysława Fojta, został ufundowany i wręczony dyrektorowi szkoły mgr Łucjanowi Kryszkiewiczowi sztandar Patrona Szkoły.

 • Rok 1970
  Powstanie warsztatów do zajęć praktycznych z mechanizacji rolnictwa - sala ćwiczeń, klaso- pracownie, gabinet pomocy naukowych, hala montażowa, kanał rewizyjny, sala obróbki ręcznej metali i drewna oraz dział diagnostyczny. Zmodernizowanie budynku poprzedniego internatu.

 • Rok 1972
  Obchody 50-lecia szkoły - zjazd absolwentów, w którym uczestniczyło około 900 osób.

 • Rok 1975
  14 czerwca nastąpiło uroczyste pożegnanie dyrektora szkoły mgr inż. Łucjana Kryszkiewicza, który rozpoczął pracę pedagogiczną w roku 1938 w Szkole Rolniczej w Bojanowie i tutaj ją zakończył. W uroczystości tej wzięły udział władze lokalne, wojewódzkie, również centralne, wszystkie zaprzyjaźnione zakłady pracy, przyjaciele oraz rzesze absolwentów.

 • Lata 1975 - 1981
  Funkcję dyrektora szkoły pełni, mgr inż. Ryszard Wawrzyniak.

 • Lata 1975 - 1978
  Wybudowano 15 garaży dla ciągników i autobusu.

 • Rok 1976
  Nowy rok szkolny szkoła rozpoczęła pod nazwą - Zespół Szkół Rolniczych, do której zostały dołączone szkoły filialne Zasadniczych Szkół Rolniczych w Jutrosinie, Kobylinie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.

 • Rok 1977
  Przekazanie gospodarstwa szkolnego Gołaszyn nowo powstałemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Postępu Rolniczego. Dyrektorem tej instytucji został mgr inż. Kazimierz Handzlik - były nauczyciel i przewodniczący Komitetu Obchodu 65-lecia szkoły.

 • Rok 1981
  Powołano na dyrektora szkoły mgr inż. Zbigniewa Haupta. Na stanowisko zastępcy dyrektora, mgr inż. Aleksandra Cichego.

 • Rok 1982 - 1983
  Wojewódzki finał Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Olimpiada jest ogólnym przeglądem poziomu wiedzy rolniczej oraz umiejętności praktycznych.

 • Rok 1985
  Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie objął mgr inż. Adam Hejdysz. V-ce dyr. d/s pedagogicznych mgr inż. Romuald Perłowski, v-ce dyr. d/s kształcenia praktycznego - mgr inż. Bodo Klein. Po inauguracji roku szkolnego zebrani wzięli udział w marszu pokojowym na rynek miasta pod tablicę pamiątkową, gdzie złożono hołd tym, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Tego samego dnia młodzież uczestniczyła w wiecu antywojennym, którego organizatorem były władze Miasta i Gminy w Bojanowie.

 • 1987
  Rok 1987 zapisał się wystawieniem przed budynkiem szkoły pomnika-obeliska ku czci Powstańców Wielkopolskich Akt erekcyjny pomnika, wmurowano 12 stycznia 1987 roku, w czasie obchodów Dnia Patrona Szkoły. W referacie okolicznościowym mgr Marek Borowiecki mówił o roli i wielkości Powstania Wielkopolskiego w dziejach państwa i narodu. Powiedział m.in. "Gdyby szukać słów oddających sens wyrzeczeń złożonych przez powstańców Ojczyźnie w ofierze, trzeba sięgnąć do poezji Romana Wilkanowicza: Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej, Tobie Polsko tych serc naszych bicie Tobie każdy cień myśli gorącej Tobie wszystko na śmierć i życie"
  W dniach 27 - 28 czerwca 1987 roku, Szkoła Rolnicza w Bojanowie obchodziła swoje 65 lecie. Z tej okazji odbył się Zjazd Absolwentów szkoły. W pierwszym dniu uroczystości, momentem szczególnie podniosłym było odsłonięcie pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskim. W kolejnych latach pomnik - obelisk na trwałe zrósł się z obrazem szkoły. W czasie ważnych świąt - szkolnych i państwowych - przed pomnikiem zapalany jest znicz i składane są kwiaty.

 • 1988
  Delegacja szkoły uczestniczyła w II Zlocie Szkół, noszących imię Powstańców Wielkopolskich. W Zlocie, szkoła zaakcentowała swoją obecność, zwłaszcza w Turnieju Wiedzy o Powstaniu - pierwsze miejsce zajął Radosław Osiecki, Tomasz Wawrzyniak zajął miejsce trzecie. Efektem zjazdu poznańskiego było utworzenie Rodziny Szkół im. Powstańców Wielkopolskich.

 • 1989
  Wicepremierem oraz Ministrem Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, został absolwent szkoły - prof. Czesław Janicki.

 • 1991
  Funkcję dyrektora szkoły objął mgr Aleksander Cichy.
  Uruchomiona została nowa biblioteka, składająca się z kilku pomieszczeń, w przygotowanej w tym celu części internatu (parter bloku męskiego). Dawne pomieszczenie biblioteki, będzie od tej pory pełniło rolę Sali Konferencyjnej.

 • 1992
  Uczestnicy Zjazdu Absolwentów z okazji 70 - lecia Szkoły, powołali Komitet Inicjatywny do Reaktywowania Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków. Wydany został pierwszy, nr "Siejby" - reaktywowanego pisma TKB. Pierwszą Redakcję pisma stanowi: Elżbieta Rychlik, Elżbieta Szymańska, Antoni Szymański, Bolesław Dynowski.

 • 1993
  I Walne Zgromadzenie Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków. Wybrany został Zarząd, w którym funkcję Przewodniczącego powierzono Bolesławowi Dynowskiemu. Uchwalą Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z dn. 27 grudnia 1993 roku, nadano Zespołowi Szkół Rolniczych w Bojanowie tytuł Członka Zbiorowego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 • 1994
  Delegat szkoły uczestniczył w historycznym, I Krajowym Zjeździe Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego (Poznań).

 • 1995
  Otwarcie Szkolnej Izby Pamięci. W uroczystości m.in. uczestniczyli - były wojewoda leszczyński Zbigniew Haupt, ówczesny poseł Janusz Maćkowiak, poprzedni prezes Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków, Bolesław Dynowski.
  W dniach 23 - 25 października, w Warszawie, odbył się IV Ogólnopolski Zlot Szkół i Drużyn Harcerskich noszących imię bohaterów Powstania Wielkopolskiego. W Zlocie uczestniczyła delegacja Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie. Inicjatorem spotkania był Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
  Zlot otwarła msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich i uczestników Zlotu. Gościem honorowym był uczestnik Powstania, pan Tadeusz Wesołowski. Msza odprawiona została przez biskupa Mariana Dusia. Wspaniałą oprawą całości była muzyka zaprezentowana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego. W dniu następnym delegacje złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Powązkowskim. Wieczorem odbył się Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, po którym młodzież bawiła się na dyskotece. W niedziela odbyła się wycieczka autokarowa po Warszawie - Szlakiem Walki o Niepodległość.

 • 1997
  Główny budynek szkoły zmienił nieco swój wygląd, gdyż połączono go z jednopiętrowym węzłem sanitarnym - można przejść bezpośrednio do niego specjalnym korytarzem z pierwszego piętra gmachu szkoły.
  Połączenie to, które tak trudno było sobie kiedyś wyobrazić, nie wzbudza raczej uczucia dysharmonii i - w powszechnym odczuciu - uważane jest za udane. Nastąpiła też wymiana dachu na budynku głównym - spadzisty, efektowny dach, pokryty nową dachówką, bardziej niż kiedyś podkreśla piękno tego obiektu.
  75- lecie Szkół Rolniczych w Bojanowie.

 • 1998
  II Walny Zjazd TKB. Na czele Zarządu stanął Czesław Kryszkiewicz. Honorowym członkiem TKB został Stanisław Plewka, Powstaniec Wielkopolski (legitymacja nr 4). Zjazd ustanowił funkcję Honorowego Przewodniczącego TKB dla Bolesława Dynowskiego, Honorowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dla Bernarda Kędzi oraz Honorowego Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego dla Kazimierza Wąsa. Wymienione osoby były pierwszymi przewodniczącymi Zarządu TKB, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  Odbył się Pierwszy Bal Bojanowiaków. W trakcie zabawy ogłoszono, że każdego roku, w trzecią sobotę stycznia, będzie odbywał się Bal Bojanowiaków, pod patronatem TKB.
  24 stycznia miała miejsce w szkole niecodzienna uroczystość. Emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego i matematyki, Maria Juszkiewicz, była honorowym gościem szkoły, z okazji swoich setnych urodzin. Dostojna jubilatka uhonorowana została przez wojewodę medalem "Za zasługi dla województwa leszczyńskiego" oraz medalem, przyznanym przez Kuratora Oświaty "Za zasługi dla leszczyńskiej oświaty". "Jubileuszowy" medal przyznany został też przez Burmistrza Bojanowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków przyjęło panią Juszkiewicz w poczet honorowych członków.
  Śmierć zasłużonego dyrektora Szkoły, Łucjana Kryszkiewicza.

 • 2001
  Rok szkolny 2001/2002 rozpoczął się zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi. Na czele Dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych stanął - mgr inż. Antoni Szymański absolwent PTHR i N z 1975 r., nowym zastępcą dyrektora został mgr Dariusz Sikora - absolwent Technikum Rolniczego z 1984 roku - absolwent AWF w Poznaniu. W wyniku zmian organizacyjnych : przeniesiono klasopracownie zawodowe do szkoły nr 2, rozdzielono obiekty internatu na dwie części:
  a) dawny blok męski został zamieniony na internat koedukacyjny w którym znajduje się 80 miejsc noclegowych,
  b) dawny blok żeński zamieniono na hotel przeznaczony na odpłatny wynajem miejsc noclegowych.
  Dzięki nauczycielom z działu wychowania fizycznego udało się otworzyć wspaniałą saunę z urządzeniami towarzyszącymi, a także odnowić siłownię i zamontować nowy "Atlas".

 • 2002
  14 stycznia br. Zespół Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie, obchodził swoje imieniny. Jak co roku, Dzień Patrona szkoły miał uroczystą oprawę. Okolicznościowa akademia odbyła się w sali sportowej. Gościem honorowym był pan Stanisław Plewka, powstaniec wielkopolski, jeden z ostatnich żyjących.
  W dniach od 16 do 18 lutego br. Parafia w Bojanowie przeżywała Wizytację Kanoniczną, którą przeprowadził Ks. Biskup Grzegorz Balcerek. Wśród napiętego programu pobytu, biskup złożył wizytę we wszystkich szkołach. W ZSR był o godz. 10.00. Najpierw spotkał się nauczycielami w auli, gdzie powitany przez Dyrektora i Przedstawiciela Nauczycieli i Pracowników Szkoły, skierował do wszystkich swoje słowo. Dyrektor zaprosił Ks. Biskupa na uroczystości związane z Jubileuszem 80 - lecia istnienia szkoły. Później Ks. Biskup zobaczył nowo wyremontowaną salę katechetyczną i udał się na spotkanie do sali gimnastycznej z młodzieżą. Przywitany śpiewem i tutaj wygłosił swoje słowo, które było w ciszy przez młodzież wysłuchane. Spotkanie było bardzo udane, przekroczono czas przeznaczony na naszą szkołę, Ks. Biskup udał się do szkoły w Golinie. W ostatnim okresie pojawiło się prawdopodobieństwo, że ZSR otrzyma nazwę - "Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich". Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 22 lutego br. Dyr. A. Szymański poinformował zebranych, że Rada Powiatu na odbytej sesji podjęła decyzję o utrzymaniu dotychczasowej nazwy szkoły.
  18 marca rozpoczęła się wymiana okien w sali konferencyjnej a także - w istocie stanowiącej jej część - Szkolnej Izbie Pamięci.
  Pod koniec marca uruchomiona została internetowa strona szkoły. Strona systematycznie jest rozbudowywana. Osobą, która włożyła najwięcej pracy w jej powstanie, była mgr Katarzyna Sawicka. Wspomagali ją - mgr Karol Skowronek, oraz uczeń - Tomasz Głuszek z klasy II LO.
  Pierwsza zielona szkoła w ZSR. W dniach od 20 do 24 maja 2002 r. uczniowie klasy V b Szkoły Podstawowej nr 73 z Wrocławia przebywali na zielonej szkole w ośrodku przy Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie. Uczniowie - oprócz lekcji zgodnych z planem dydaktycznym klasy - wzięli udział w licznych zajęciach oferowanych przez nauczycieli z Zespołu Szkół Rolniczych.
  80-lecie Szkół Rolniczych w Bojanowie.
  Wśród wielu wydarzeń związanych z tym zjazdem, na uwagę zasługuje nadanie auli szkolnej imienia Łucjana Kryszkiewicza, długoletniego zasłużonego dyrektora i nauczyciela tej szkoły. Obok wejścia do auli, w obecności syna byłego dyrektora, odsłonięta została pamiątkowa tablica. W wydarzeniu tym uczestniczył biskup poznański Grzegorz Balcerek.
  W uroczystościach, obok licznie przybyłych przedstawicieli władz lokalnych, uczestniczył pan Stanisław Plewka, jeden z sześciu jeszcze żyjących powstańców wielkopolskich w naszym kraju.
  Nowy zespół redakcyjny "Siejby" (Dariusz Sikora, Katarzyna Sawicka, Bolesław Dynowski, Elżbieta Szymańska, Jacek Juchnowicz, Tadeusz Kędziora, Marek Kosmalski).
  "Siejba" zaczyna ukazywać się w nowej szacie graficznej. Wrzesień - Po rocznej przerwie - związanej z reorganizacją szkolnictwa - na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego pojawili się ponownie uczniowie klas pierwszych.

 • 2003
  W czasie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków, sali konferencyjnej nadano imię Jana Sondla, auli szkolnej imię, Łucjana Kryszkiewicza, a sali historycznej imię, Jana Słowikowskiego.
  Zmarł wielki Przyjaciel szkoły, Powstaniec Wielkopolski, Stanisław Plewka.
  W dniach 4 - 5 października 2003 r. odbył się Zjazd absolwentów, którzy w przeszłości reprezentowali szkołę w piłce siatkowej dziewcząt i koszykówce chłopców. Uczestniczyło w nim 37 siatkarek oraz 33 koszykarzy, którzy uczęszczali do szkół rolniczych i liceum w latach 1968 - 2003.
  W gronie uczestników Zjazdu można było spotkać byłych nauczycieli i trenerów. Do Bojanowa przyjechał między innymi Henryk Żyto - trener koszykówki oraz Mariusz Cichy przygotowującego siatkarki do rozgrywek ligowych w okresie dużego zainteresowania w szkole tą dyscypliną sportu. Byli także nauczyciele wychowania fizycznego, którzy obecnie prowadzą zajęcia z piłki siatkowej i koszykówki - Leszek i Dariusz Sikora, Aleksander Cichy i nauczyciel miejscowego Gimnazjum - Wiesław Ceglarek. W spotkaniu uczestniczył dyrektor szkoły Antoni Szymański.
  Centralne obchody 85 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
  27 grudnia 2003 roku, odbyły się w Poznaniu centralne uroczystości upamiętniające 85 rocznicę wybuchu powstania Wielkopolskiego.
  Zespół Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie był reprezentowany przez czteroosobową delegację, w składzie: nauczyciel mgr Marek Kosmalski (opiekun) oraz uczniowie, Krzysztof Giezek, Agnieszka Biedrowska, Małgorzata Sierakowska (z klasy IV TB).

 • 2004
  W 2004 roku zakończyła działalność szkoła zaoczna w Golinie Wielkiej. Stało się to na mocy Uchwały Rady Powiatu Rawickiego z 9 czerwca 2004 r. "w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Golinie Wielkiej, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Golinie Wielkiej oraz Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Golinie Wielkiej wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie ze szkół ponadpodstawowych w ponadgimnazjalne oraz zmiany ich siedziby".
  Szkoła zaoczna mieścić się teraz będzie w Bojanowie.

 • 2005
  Zmarł ostatni Powstaniec Wielkopolski, Jan Rzepa z Wronek.

 • 2006
  Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie został mgr Dariusz Sikora.

 • 2007
  85-lecie Szkoły połączone ze Zjazdem Absolwentów.
  Uroczystość odbyła się zgodnie z programem podanym w zaproszeniu. O godz. 12.00 delegacje (przedstawiciele szkoły, TKB, absolwentów, młodzieży oraz władz administracyjnych i samorządowych wszystkich szczebli) złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich - patronów naszej szkoły. Przy pomniku, znajdującym się przed gmachem szkoły, wartę honorową pełnił poczet sztandarowy szkoły i harcerze. O godz. 13.00 odbyła się uroczysta msza święta, podczas której ksiądz kanonik Jan Ratajczak wygłosił płomienną i patriotyczną homilię. Następnie o godz. 14.00 uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą inskrypcyjną, znajdującą się na budynku Urzędu Miasta i Gminy, poświęconej ofiarom II wojny światowej w hołdzie mieszkańcom miasta i absolwentom naszej szkoły. Burmistrz Miasta i Gminy - Józef Zuter tradycyjnie przekazał, na ręce przewodniczącego zjazdu kol. Cz. Kryszkiewicza, klucz do bram miasta. O godz. 14.30 odbyła się w amfiteatrze część oficjalna. Przewodniczący zjazdu, a zarazem przewodniczący TKB, kol. Cz. Kryszkiewicz w serdecznych słowach powitał zaproszonych gości, nauczycieli szkoły i absolwentów. Dyrektor szkoły mgr Dariusz Sikora przedstawił historię i dzień dzisiejszy szkoły. W imieniu władz wojewódzkich i powiatowych przedstawiciele przekazali na ręce dyrektora szkoły dyplomy za szczególne osiągnięcia dla rozwoju województwa wielkopolskiego i powiatu rawickiego. Następnie starosta powiatu rawickiego wręczył nagrody: L. Cichej, H. Kochańskiej, L. Sikorze i D. Sikorze . Honorowy Przewodniczący TKB w imieniu redakcji "Siejby" przekazał bibliotece szkolnej, Izbie Pamięci Tradycji Rolniczych, miastu i powiatowi rawickiemu oprawiony zbiór wydanych dotychczas "Siejb". Ponadto, wraz z dyrektorem szkoły, wręczył dyplomy uznania członkom redakcji "Siejby": E. Szymańskiej, K. Sawickiej, A. Szymańskiemu, J. Juchnowiczowi i M. Kosmalskiemu.
  Prof. Janusz Sondel, syn byłego dyrektora szkoły prof. Jana Sondla przekazał do Izby Pamięci i Tradycji Rolniczych książki wydane przez ojca i własne. Po doniosłej uroczystości dyrektor szkoły na wspólnym obiedzie spotkał się z zaproszonymi gośćmi, emerytowanymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Nauczyciele i wychowawcy klas spotkali się z byłymi wychowankami i biesiadowali śpiewając razem: "oj dana dana wiaro kochana" do samego rana.
  W trakcie "balu bojanowiaków", jak na poprzednich zjazdach, wystąpił zespół "Gołaszyniacy" pod kierunkiem emerytowanej, niestrudzonej nauczycielki, Honorowego Członka TKB pani mgr Juchnowicz. ( z relacji B. Dynowskiego).

 • 2008
  VII OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ I HARCERSTWA NOSZĄCYCH IMIONA BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego.
  Zlot odbył się w dniach 20-21 września br. we Wrześni. W Zlocie uczestniczyły delegacje szkół i jednostek harcerskich noszących imię Powstańców Wielkopolskich lub indywidualnego bohatera Powstania.
  Tradycja spotkań sięga roku 1978, kiedy to odbył się w Kaliszu Ogólnopolski Zlot Szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich. W roku 1986, utworzony został w Poznaniu Klub Szkół im. Powstańców Wielkopolskich. Przewodnictwo w Klubie przejęła Szkoła Podstawowa Nr 75 w Poznaniu, która w województwie pierwsza otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie w Polsce takich szkół jest 108 (oraz 15 jednostek harcerskich).
  Tegoroczny Zlot zorganizowany został przez: Starostwo Powiatowe we Wrześni, Zespół Szkół nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wśród szkół uczestniczących w Zlocie, znajdował się m. in. Zespół Szkół Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie (uczestnikami byli uczniowie: Maciej Kąpielski i Patryk Fornalik, nauczycieli reprezentował M. Kosmalski). Plan pierwszego dnia Zlotu obejmował zwiedzanie Wrześni, uroczyste rozpoczęcie Zlotu oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli. Uczestników zajęć odwiedzili m. in. Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek oraz Wielkopolski Kurator Oświaty: Elżbieta Leszczyńska.
  Wieczór spędzono przy ognisku w zrekonstruowanym obozie powstańczym, w którym kuchnia polowa oferowała kiełbasę i wojskową grochówkę. Uroczystości niedzielne rozpoczęła msza święta w miejscowej farze, w której szkoły i drużyny harcerskie prezentowały sztandary. Następnie miał miejsce uroczysty przemarsz z udziałem Kompani Honorowej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Orkiestry Koncertowej WOK, pocztów sztandarowych i pozostałych uczestników pod pomnik Dzieci Wrzesińskich, gdzie odczytano okolicznościowy apel. Pod pomnikiem kwiaty złożył m. in. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Stefan Barłóg.

  CENTRALNE OBCHODY 90. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO:
  Dnia 27 grudnia 2008 roku, delegacja ZSR w Bojanowie, uczestniczyła w centralnych obchodach 90 rocznicy Powstania Wlkp. Które miały miejsce w Poznaniu. O godzinie 10 złożono kwiaty na mogile generała Stanisława Taczaka, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, na wzgórzu św. Wojciecha. O godz. 11.00 rozpoczęły się uroczystości centralne pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Prezydent RP, Lech Kaczyński oraz Prezes RM, Donald Tusk. Podniosłym momentem tej części uroczystości był Apel Poległych. Po nim, nastąpił przemarsz do Kościoła Farnego - na trasie złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz pod Pomnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich.
  Po mszy św. intencji Powstańców Wielkopolskich, odbyło się na Placu Wolności multimedialne widowiska artystyczne. Dzień zakończył się w Filharmonii Poznańskiej, uroczystą premierą utworu skomponowanego przez Jacka Sykulskiego z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania.

Tekst: mgr Marek Kosmalski
Ewentualne uwagi, uzupełnienia proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; być może pomogą one poszerzyć to kalendarium o zdarzenia pominięte lub zapomniane.

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PRZYRODNICZO - TECHNICZNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Technikum im. Powstańców Wlkp.

ul. Dworcowa 29
63-940 BOJANOWO
tel. 065 545 62 31
fax. 065 545 63 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.zsptbojanowo.pl, www.zsrbojanowo.pl

Administrator:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LINKI